លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៃការទទួលទានហ្វឺ ១០៣ កាហ្វេ

លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៃការទទួលទានហ្វឺ ១០៣ កាហ្វេ
ទទួលទានហ្វឺពិសេសរបស់ ១០៣ កាហ្វេ ជាប្រចាំលោកអ្នកនឹងទទួលបាន ៖
រសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេស ចំអិនដោយមេចុងភៅ ១០៣ កាហ្វេ
រាង្គកាយរឹងមាំ សុខភាព និងស្មារតីល្អ ដោយវីតាមីនបន្លែស្រស់ សាច់ស្រស់ គ្រឿងផ្សំ និងថ្នាំចិនសែ ៩មុខ ដែលបានរំងាស់ជាមួយទឹកហ្វឺពិសេស
តម្លៃសមរម្យ និងមានសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែង
ទំនាក់ទំនង 017 888 103 / 070 322 103